Cuộc thi tìm kiếm tài năng của Chương trình học bổng du học hè 2014

Nhằm động viên, khuyến khích sự nỗ lực trong học tập và hoạt động ngoại khóa của học sinh, Trường Quốc tế Á Châu thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về Cuộc thi tìm kiếm tài năng để trao các suất học bổng của Chương trình học bổng du học hè 2014.

  * Khối 6, 7, 8, 9

  - Trường Quốc tế Á Châu trao tặng 02 suất học bổng chương trình du học hè EF 2 tuần tại Singapore.

  Trị giá học bổng: 2.995USD/suất

  * Khối 10, 11, 12

  - Đối với HS khối 10 và 11: Trường Quốc tế Á Châu trao tặng 02 suất học bổng chương trình du học hè EF 2 tuần tại Singapore.

  Trị giá học bổng: 2.995USD/suất

  - Đối với học sinh khối 12: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn trao tặng 02 suất học bổng du học hè EF 2 tuần tại Singapore cho học sinh nhập học tại SIU năm học 2014-2015. Học bổng được thực hiện vào khóa hè 2015.

  Trị giá học bổng: 2.995USD/suất

Học sinh Bậc Trung học AHS có thể đăng ký tham gia Cuộc thi tìm kiếm tài năng để giành học bổng du học hè 2014 bằng cách điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký (đính kèm) nộp cho Quản nhiệm hoặc đăng ký trực tuyến tại www.asianschool.edu.vn.

Quý Phụ huynh và học sinh có thể tham khảo thể lệ cuộc thi và các thông tin chi tiết tại www.asianschool.edu.vn hoặc bảng Thông báo ở các cơ sở học.

Lưu ý:

1. Học bổng chỉ có giá trị khi học sinh tiếp tục theo học năm học 2014-2015 tại Trường Quốc tế Á Châu. Đối với học sinh lớp 12 Bậc Trung học AHS, để nhận học bổng SIU, học sinh phải đáp ứng các yêu cầu của Cuộc thi tìm kiếm tài năng, đạt yêu cầu tuyển sinh của SIU và theo học trọn khóa ĐH/CĐ tại SIU.

2. Nếu học sinh đạt học bổng nhưng không thực hiện đúng cam kết nêu trên, Phụ huynh sẽ phải hoàn trả toàn bộ giá trị học bổng đã được nhận nêu trên.

3. Mức học bổng nêu trên chỉ bao gồm chi phí sinh hoạt, học tập, đi lại, bảo hiểm theo mức phí quy định của EF. Học bổng trên không bao gồm các khoản phí như phí dịch thuật hồ sơ, xin cấp passport và visa, tham quan ngoài chương trình, chi phí cá nhân và các chi phí khác phát sinh nếu có.

4. Học bổng không được chuyển nhượng dưới bất kỳ hình thức nào và không được quy thành tiền mặt.

5. Học bổng không áp dụng cho học sinh đã nhận học bổng du học hè 2013.

6. EF Education First chịu trách nhiệm tổ chức các khóa du học hè của Chương trình học bổng du học hè 2014 nói trên. Học sinh đạt học bổng sẽ tuân thủ các quy định của Chương trình Du học hè EF.

Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved